PassingPlan Dental | فرایند درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا
فرایند درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا

فرایند درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا

معرفی NDEB و نحوه ی ارائه ی درخواست دندانپزشکی در کانادا

 

ارائه ی درخواست به( NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا یکی از مهم ترین مراحل برای کسب مجوز فعالیت در این کشور می باشد. NDEB یا همان سازمان ملی ارزیابی دندانپزشکی در کانادا، به عنوان مرجع اصلی تعیین اعتبار مدرک دندانپزشکی اخذ شده در سایر کشور ها فعالیت دارد. این سازمان دارای 12 عضو اصلی و تعداد مشخصی کمیته ی تخصصی می باشد. هر یک از کمیته ها دارای اعضای متخصص در حیطه ی مربوطه می باشند. رسیدگی به درخواست های ارائه شده به این مرکز با همکاری کمیته های متعدد انجام می پذیرد. این سازمان ملی بر اساس قانون تصویب شده در پارلمان دولت کانادا تاسیس شده است. با توجه به شرایط مناسب فراهم شده جهت تحصیل و فعالیت دندانپزشکان در این کشور، افراد زیادی برای مهاجرت به آن اقدام می کنند. بنابراین سیاست های دولت کانادا در جهت پذیرش انتخابی و استفاده از دندانپزشکان ماهر در سراسر جهان، بنیان گذاری شد.

 

سازمان ملی ارزیابی دندانپزشکی در کانادا با بررسی مدارک ارائه شده و تعیین صحت آنها، افراد مهاجر را مورد ارزشیابی قرار می دهد. این برنامه ی غربالگری باعث شده تا تنها نیروی کار متخصص و ماهر وارد این کشور شود. در مقابل جذب دندانپزشکان مهاجر به کانادا، شرایط تحصیلی و شغلی مناسبی نیز توسط دولت برای آنها فراهم می شود. این امر به صورتی است که حداقل درآمد یک دندانپزشک ماهر در کانادا حداقل 59000 و حداکثر 209000 دلار کانادا در سال است. تفاوت درآمد ذکر شده به میزان مهارت دندانپزشک، تجربه بالینی و محل کار وی، بستگی دارد.

 


دریافت مدرک NDEB

دریافت مدرک NDEB

 

مراحل درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا

 

یکی از مهم ترین اقدامات در راستای مهاجرت به این کشور، ارائه ی درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا است. در ابتدا باید مشخص کرد چه افرادی می توانند برای درخواست مهاجرت به کانادا اقدام کنند. افراد دارای مدرک تحصیلی دندانپزشکی در دانشگاه های کشور مبدا که دارای حداقل 2 سال سابقه کار می باشند، می توانند جهت اراده ی درخواست به NDEB اقدام نمایند. دریافت مدرک از سازمان ملی ارزیابی دندانپزشکی کانادا به منزله ی کسب مجوز بر پایه ی مهارت و صلاحیت های لازم برای دندانپزشکان است. فرایند معادل سازی مدارک ارسال شده به صورت یک ارزشیابی سه مرحله ای انجام می پذیرد. پس از اتمام موفقیت آمیز مراحل ذکر شده، اجازه ی شرکت در آزمون های تئوری NDEB و OSCE به شما داده خواهد شد.

 

اما عبور از این مراحل و همچنین شرکت در آزمون های تئوری، نیاز به مطالعه ی اصولی و شرکت در آزمون های تمرینی دارد. یکی از مجموعه های بسیار موفق در حوزه ی برگزاری آزمون های کسب آمادگی برای دندانپزشکی در کانادا، مجموعه ی passing dental plan نام دارد. برگزاری دوره های آنلاین، آزمون های متعدد، پوشش دهی کامل مطالب و مفاد آزمون ها، استفاده از منابع علمی به روز، برنامه ریزی شخصی و استفاده از افراد متخصص در این زمینه، کلید موفقیت این مجموعه به شمار می رود. شما می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی www.passingdentalplan.ca در رابطه با عملکرد مجموعه و زمان برگزاری دوره های آنلاین اطلاعات لازم را کسب نمایید.

 

دندانپزشکی در کانادا

دندانپزشکی در کانادا

 

اعتبار مدرک NDEB در کانادا برای دندانپزشکان مهاجر به این کشور

 

پس از درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا و دریافت آن، اجازه ی طبابت به عنوان دندانپزشک برای افراد مهاجر صادر خواهد شد. این مدرک به منزله ی کفایت سطح علمی و توانایی بالینی دندانپزشک مهاجر می باشد. بنابراین بدون داشتن این مدرک اجازه ی فعالیت به شما داده نمی شود. یکی دیگر از مزایای دریافت مدرک از سازمان ملی ارزیابی دندانپزشکی کانادا( NDEB)، ایجاد امکان فعالیت در تمام ایالت های کشور کانادا می باشد.

 

Comments

There are currently no comments

Write your opinion