PassingPlan Dental | Latest News

Latest News

categories
  • Show All
  • Dental degree equivalency
  • Immigration to Canada

Search ...

دوره‌های تکمیلی دندانپزشکی در کانادا (Continuing dental education) چگونه است؟

دوره‌های تکمیلی دندانپزشکی در کانادا (Continuing dental education) چگونه است؟

حضور در دوره‌های تکمیلی دندانپزشکی در کانادا (Continuing dental education) برای افرادی که...

آشنایی با پر درامد ترین تخصص های دندان پزشکی کانادا

آشنایی با پر درامد ترین تخصص های دندان پزشکی کانادا

آشنایی با پر درامد ترین تخصص های دندان پزشکی کانادا به شما کمک می‌کند تا شناخت بهتری از شر...

فرایند درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا

فرایند درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا

درخواست به(NDEB) برای معادل سازی مدرک در کانادا، یکی از فرایندهای بسیار مهم برای دندانپزشک...

تخصص های مختلف دندان پزشکی در کانادا

تخصص های مختلف دندان پزشکی در کانادا

امکان تحصیل در تخصص های مختلف دندان پزشکی در کانادا باعث شده است تا افراد زیادی برای تحصیل...

معرفی سازمان ملی ارزیابی دندان پزشکی کانادا(NDEB)

معرفی سازمان ملی ارزیابی دندان پزشکی کانادا(NDEB)

معرفی سازمان ملی ارزیابی دندان پزشکی کانادا(NDEB) به عنوان مرجع اصلی و اساسی جهت کسب مجوز...

چگونگی ارائه ی کمک هزینه مالی برای دندانپزشکان مهاجر در کانادا

چگونگی ارائه ی کمک هزینه مالی برای دندانپزشکان مهاجر در کانادا

چگونگی ارائه و امکان دریافت کمک هزینه مالی برای دندانپزشکان مهاجر در کانادا یکی از مسائل م...

چرا کانادا انتخاب مناسبی برای دندانپزشکان است؟

چرا کانادا انتخاب مناسبی برای دندانپزشکان است؟

مجموعه ی passing plan dental یکی از بهترین گزینه ها برای کسب آمادگی جهت گذراندن آزمون های...

همه چیز درباره مراحل معادل سازی مدرک دندان پزشکی در کانادا

همه چیز درباره مراحل معادل سازی مدرک دندان پزشکی در کانادا

یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت کانادا است. ما در این نوشتار قصد داریم با مراحل معادل ساز...

همه چیز درباره بهترین دانشگاه های دندانپزشکی در کانادا

همه چیز درباره بهترین دانشگاه های دندانپزشکی در کانادا

یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت کانادا است. ما در این نوشتار قصد داریم با بهترین دانشگاه...

همه چیز درباره نیاز کانادا به دندانپزشک

همه چیز درباره نیاز کانادا به دندانپزشک

کشور کانادا جزء مهاجرپذیرترین کشورها محسوب می شود. ما در این نوشتار قصد داریم با موضوع نیا...

معادل سازی مدرک دندانپزشکی چند سال طول می کشد؟

معادل سازی مدرک دندانپزشکی چند سال طول می کشد؟

یکی از مهم ترین مشاغلی که به کانادا مهاجرت می کنند، دندانپزشکان هستند. ما در این مقاله سعی...

همه چیز مهاجرت دندانپزشکان به کانادا

همه چیز مهاجرت دندانپزشکان به کانادا

کشور کانادا جزو مهاجرپذیرترین کشورها به شمار می رود. ما در این مقاله سعی داریم موضوع مهاجر...

امتحان NDECC در کانادا چیست؟

امتحان NDECC در کانادا چیست؟

توضیح و پاسخ به اینکه امتحان NDECC در کانادا چیست؟ بررسی اینکه برای قبولی در این آزمون نیا...

هزینه های زندگی در کلان شهرهای کانادا

هزینه های زندگی در کلان شهرهای کانادا

بررسی می کنیم که اگر بخواهیم برای زندگی به کانادا مهاجرت کنیم، هزینه های زندگی در کلان شه...

امتحان acj در کانادا چیست؟

امتحان acj در کانادا چیست؟

در این مقاله قصد داریم از 0 تا 100 در مورد امتحان acj در کشور کانادا و همچنین مدرک آن صحبت...

امتحان afk در کانادا چیست؟

امتحان afk در کانادا چیست؟

در این مقاله قصد داریم از 0 تا 100 در مورد امتحان afk و همچین مدرک آن توضیحاتی را در اختیا...

پروسه ی معادل سازی مدرک دندانپزشکی در کانادا

پروسه ی معادل سازی مدرک دندانپزشکی در کانادا

بررسی می کنیم برای پروسه ی معادل سازی مدرک دندانپزشکی در کانادا برای مهاجرت چه کارهایی بای...